بازدید جناب آقای دکتر گلپایگانی

بازدید مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از شرکت مهرادپارس جناب آقای دکتر گلپایگانی مدیرعامل محترم شرکت ملی حفاری ایران طی یک بازدید در نمایشگاه صنعت نفت اهواز، با مدیران شرکت مهراد پارس دیدار کردند.

ادامه خبر

Sign up and subscribe to our newsletter

We respect your privacy and do not tolerate spam
[mc4wp_form]